Girişim Destek Programı

Hibe almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.

ESP Nedir ?
Mikro Kobiler için Girişimci Destek Programı |

YTU Yıldız Teknopark, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi
işbirliği ile mikro KOBİ’ler için Girişim Destek Programı’nı (ESP’yi) hayata geçirerek, mikro işletmelere eğitim, mentorlük, iş ağı kurma ve %100 hibe destekleri verecektir.
 
ESP, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi “kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesinin genel hedefi, insana yakışır işe erişimin yanı sıra, insana yakışır iş ilkelerine dayanan kapsayıcı ekonomik büyümeyi destekleyerek, mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılık ve sosyal uyumunu güçlendirmektir.
 

ESP

ESP Detayları

 • ESP, hibe ve teknik destek bileşenlerinden oluşmaktadır.
 • Hibe bileşeni kapamında Istanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 15 mikro KOBİ’ye hibe desteği sağlanacaktır
 • Teknik destek bileşeni kapsamında işletmelere kapasite geliştirme seminerleri ile toplamda 60 saat mentorluk desteği verilecektir.

Hibe programı Süreci

esp Avantajları

Webinarlar

Mentorlük Desteği

Hibe Desteği

İş Ağı Kurma

0
Webinar
0 saat
Mentorlük
0 TL
Hibe
0
Nihai Faydalanıcı Sayısı

Online Başvuru

Başvuru şartları

Programa, Türk Vatandaşları ve Geçici Koruma Altındaki Suriye Sığınmacıların ortağı olduğu 0-5 yaş aralığındaki Mikro KOBİ‘ler başvurabilecektir. ESP Kapsamında kadın girişimciler, genç girişimciler ve istihdam imkanı yaratan girişimlere pozitif ayrımcılık yapılacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru ESP Başvuru Platformu'na kayıt olup Başvuru Formu doldurularak yapılabilmektedir.

Başvurular ve sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır.

TIMELINE

Program Takvimi

Ocak2024
February2024
March2024

esp

webinar

Webinar Sunumu

Webinar pdf

ESP'de Mikro KOBİ'lere yönelik desteklerin, program aşamalarının ve başvuru süreçlerinin detaylı şekilde anlatılacağı; süreç hakkında soruların cevaplandırılacağı bilgilendirme webinarının sunumuna aşağıdaki dökümandan ulaşabilirsiniz.

İNCELE

S.S.S

Bu program, iş geliştirme hizmetleri ve mali yardım sağlanması yoluyla büyümelerini ve gelişmelerini teşvik etmeye özel bir vurgu yaparak, kayıtlı mevcut küçük işletmelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Hibe bileşeni kapamında Istanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 15 mikro KOBİ’ye 130.000 TL‘ye kadar hibe desteği sağlanacaktır

 • Yaşayabilir, uygulanabilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir işletmeler için güçlü potansiyele sahip iş modelleri,
 • Daha yenilikçi, teknoloji yoğun ve büyüme potansiyeli olan, iş yaratan ve hem mülteciler hem de ev sahibi topluluk üyeleri için insana yakışır iş ve gelir fırsatlarına katkıda bulunan iş modelleri,
 • Sosyo-ekonomik sorunlara yönelik çözümlere odaklanan iş modelleri, özellikle de BT çözümlerinin oluşturulmasını veya benimsenmesini ve bu çözümleri uygulayacak personelin eğitilmesini içeren iş modelleri.
 • Ayrıca dijital dönüşümü vurgulayan ve uzaktan çalışma ve dijital pazarlama gibi yeni iş yapış şekillerini benimseyen modeller
 • Genç ve kadın girişimciler tarafından başlatılan iş modellerinin yanı sıra finansal katılımı, sosyal uyumu ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla Türk ve GKSS ortaklar arasında ortak girişimleri teşvik eden modeller.
 • İş modelinin yanı sıra girişimcinin deneyimi, yönetim becerisi,
  Karar verme sürecinde sunum becerileri de dikkate alınacaktır.
 • Hibe programına, Türk Vatandaşlarının (T.C Vatandaşı) ve/veya Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacıların (GKSS) ortağı olduğu Mikro KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuru sahiplerinin şirket yetkilisi olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahiplerinin başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Başvuran Mikro KOBİ’ler başvuru tarihinde hedef ilde 0-5 yıl arasında resmi olarak kayıtlı olmalıdır.
 • Adayların iş modellerinde önerilen iş fikri ile ilgili deneyim, beceri ve motivasyona sahip olmaları beklenmektedir.
 • İnsan sağlığına ve çevre refahına zararlı olarak kabul edilen ürün veya hizmetleri sunmayı amaçlayan iş modelleri uygun değildir.
 • Kadın girişimciler, genç girişimciler ve istihdam yaratan girişimlere değerlendirmelerde pozitif ayrımcılık yapılacaktır.
 • Uygun Uyum Giderleri
 • Muhasebeci ve mali müşavir ücretleri
 • Sosyal güvenlik primleri
 • Patent hizmetleri
 • İş güvenliği ve sağlığı önlemleri
 • Uygun Teknik / Operasyonel Giderler Kamu hizmetleri (elektrik, su, gaz, internet)
 • Makine, ekipman ve aletler
 • Bilgisayarlar ve yazılım
 • Pazarlama ve tanıtım
 • Personel maliyetleri
 • Toplu taşıma
 • İşlenmemiş içerikler
 • İşletme/teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri Ürün tasarımı

Aşağıdaki belgelerin doldurulması/sisteme yüklenmesi istenecektir:

Çevrimiçi Başvuru Formu doldurulurken istenecek belgeler:


• Vergi Levhası,
• T.C. Kimlik Numarası (T.C. Vatandaşları için),
• GKSS belgesi (Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacılar için),
• Başvuru sahibinin tesislerinden fotoğraflar,

ILO Türkiye Ofisi, İşletme Destek Programını uygulamak için YTU Yıldız Teknopark ile işbirliği yapıyor. Hibe programı ILO Türkiye Ofisi tarafından yönetilecekken, YTÜ Yıldız Teknopark, yararlanıcı seçimi süreçlerine yardımcı olacak, değerlendirme komitelerinin kurulmasını kolaylaştıracak ve hibe alanlara idari takip desteği sağlayacak.

YTÜ Yıldız Teknopark, hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından hibenin %25‘i nihai faydalanıcının kurumsal hesabına aktarılacaktır.

Kalan tutar, nihai faydalanıcı tarafından yapılan harcamalara ilişkin raporları ve destekleyici belgeleri (fatura, dekont vb) sunulması ve gerekli kontrollerin tamamlanması üzerine kurumsal hesaba aktarılacaktır.

Sözleşmede belirtilen hibe maksimum tutarı temsil eder ve fiili ödemeler, nihai faydalanıcının sunduğu rapor ve belgelerden sonra doğrulanan uygun maliyetlere dayalı olacaktır.

31 Mart 2024’e kadar tamamlanmayan satın alma işlemleri destek kapsamı dışındadır.

Yapılan ön ödemenin sözleşme süresi içerisinde kullanılmaması durumunda, nihai faydalanıcı harcanmayan bakiyeyi YTÜ Yıldız Teknopark’a iade edilmesinden sorumludur.

 • Nihai faydalanıcı, Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanan iş modelinde tanımlandığı şekilde ve hibe sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olarak fonları kullanmayı taahhüt eder.
 • Nihai ödemenin geri ödeme esasına göre aktarılacağı göz önünde bulundurularak nihai faydalanıcı, hibe faaliyetini iş modelinde taahhüt edildiği şekilde uygulamak için gerekli fonları sağlamayı taahhüt eder.
 • Nihai faydalanıcı, hibe faaliyetlerinin uygulanması sırasında YTÜ Yıldız Teknopark tarafından görevlendirilen danışmanlar / hizmet sağlayıcılar ile işbirliği yapmayı taahhüt eder.
 • Hibe alan, hibenin doğru ve düzenli kayıtlarını tutmayı ve bunları YTÜ Yıldız Teknopark veya YTÜ Yıldız Teknopark tarafından denetim veya doğrulama amacıyla belirlenen üçüncü taraflar için erişilebilir kılmayı taahhüt eder.

ESP, ILO Türkiye Ofisi ve YTÜ Yıldız Teknopark işbirliği ile yürütülen Mikro KOBİ’ler için Girişim Destek Programıdır. Program; ILO Türkiye tarafından yürütülen ve PRM tarafından desteklenen “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi “kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu web sitesinde yer alan içeriklerden YTÜ Yıldız Teknopark sorumlu olup ILO ve PRM sorumlu tutulamaz.

© 2023 IPA Unit | Yıldız Teknopark. All rights reserved.

Mail :

[email protected]

0212 483 70 00-01 (156)

 

© 2023 IPA Unit | Yıldız Teknopark. All rights reserved.